Deel via

Wie zijn actief in Belangenvereniging VHL

Belangenvereniging VHL wordt draaiende gehouden door een kleine maar actieve groep bestuursleden. De bestuursleden zijn allen ervaringsdeskundig. Zij hebben zelf te maken met Von Hippel Lindau of hebben een partner of naaste hebben die met Von Hippel Lindau te maken heeft of heeft gehad.
De bestuursleden worden over medisch inhoudelijke onderwerpen geadviseerd door een Raad van Advies bestaande uit drie medisch adviseurs en een algemeen adviseur.