Deel via

De Belangenvereniging Von Hippel-Lindau brengt patiënten met VHL bij elkaar en behartigt hun belangen.

Dit doen wij onder andere op de volgende manieren:

Informatie naar leden
We informeren VHL-betrokkenen over (leven met) het VHL syndroom; via ons informatie/contactblad en via onze internetsite.

Lotgenotencontact
We brengen betrokkenen en belangstellenden met elkaar in contact; telefonisch, via internet en via onze landelijke en regionale bijeenkomsten.

Belangenbehartiging
Preventieve zorg voor VHL-patiënten staat hoog op onze agenda. Daarin werken we samen met instanties die werken aan de bestrijding van het VHL syndroom en de gevolgen ervan.