Deel via

Lotgenotencontact

Belangenvereniging Von Hippel-Lindau faciliteert en stimuleert het contact tussen lotgenoten.

Beste leden/families,

Wij hebben helaas het besluit moeten nemen om de aangekondigde VHL-Ledencontactdag 2021 op 11 december in hotel Van der Valk Amsterdam-Amstel niet door te laten gaan.

Dit, vanwege de aanhoudende onzekerheid over COVID-19, de recent door de overheid afgekondigde extra maatregelen en - niet in de laatste plaats - onze zorg voor de gezondheid van alle deelnemers.

Ook konden onze sprekers, artsen/medici, vanwege het dringende advies van hun werkgever en hun eigen professionele instelling, vanwege de Covid-dreiging en de preventieve maatregelen hiertegen begrijpelijkerwijs niet fysiek aanwezig zijn.

Wij hopen u in goede gezondheid op een volgende lotgenotenbijeenkomst van onze Belangenvereniging te ontmoeten.

Hartelijke groeten,

Bestuur Belangenvereniging Von Hippel-Lindau