Deel via

Wat doet de VHL-vereniging voor nieuwe leden?

Welkomstpakket | telefonisch contact

Bestaande leden

Klopt uw contactinformatie nog? Zorg ervoor dat de gegevens die bekend zijn bij het NFK actueel zijn (mail naar: ledenadministratie@nfk.nl)

Periodieke informatie

VHL-nieuwsbrief | VHL-magazine

Ledencontactdagen

Voor patiënten en hun naasten

International Youth Symposium

Utrecht, Berlijn en Milaan. Wat is het volgende land?

Actuele informatie

Website

Vragen / contact

info@vonhippellindau.nl | bellen NFK (zie website)