Deel via

Elk jaar weer verschijnt ieder jaar een update van de plannen die het bestuur de komende jaren wilt gaan uitvoeren: het Werkplan. Het gaat daarbij om nieuwe zaken, de voorlopige toekomstplannen, van haar 3 kerntaken: belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatievoorziening. Het woord "voorlopig" is hier omdat de realisatie van de plannen sterk afhankelijk zijn van de uiteindelijk beschikbare hoeveelheid geld. In deze tijd is de hoeveelheid geld die beschikbaar is. De plannen worden ieder jaar opgeschreven in een werkplan. Dit meerjarenbeleid is te vinden in een werkplan en te downloaden via deze site.