Deel via

Geheugensteuntje voor uw jaarlijkse onderzoeken

Zo houdt u het zelf ook makkelijk bij.

  • Oogheelkundig onderzoek: vanaf 5 jaar - Jaarlijks
  • Anamnese: vanaf 5 jaar - Jaarlijks
  • Lichamelijk onderzoek + bloeddruk: vanaf 5 jaar - Jaarlijks
  • Bloedonderzoek creatine + (nor)metanefrine: vanaf 5 jaar - Jaarlijks
  • MRI hersenen + ruggenmerg: vanaf 15 jaar - Iedere 2 jaar
  • MRI bovenbuik*: vanaf 15 jaar - Iedere 2 jaar
  • Audiogram**: vanaf 15 jaar - Op indicatie
  • Neurologisch onderzoek: Op indicatie
  • Echo: Op indicatie