Deel via

Lotgenotencontact

Belangenvereniging Von Hippel-Lindau faciliteert en stimuleert het contact tussen lotgenoten.

U kunt lotgenoten ontmoeten:

tijdens bijeenkomsten

  • op de jaarlijkse ledenvergadering in Hotel Breukelen
  • op de jaarlijkse regiobijeenkomst

telefonisch

online